Paulus Mavo vmbo

De organisatie

Paulus Mavo vmbo

Personeel

Het managementteam heeft de taken onderling verdeeld. De directieleden houden zich bezig met de grote lijnen en zijn regelmatig de school uit voor allerlei vergaderingen. Aandachtspunten liggen met name bij het onderwijs in algemene zin, personeel, financiën, onderhoud van het gebouw, contacten met de ouderraad en medezeggenschapsraad en met professionalisering. De dagelijkse gang van zaken ligt bij de teamleiders. Zij zijn de leidinggevenden van de docenten en verantwoordelijk voor de gang van zaken in de leerjaren.

Alle medewerkers

Dhr. J. Aardenburg
Geschiedenis / Aardrijkskunde
j.aardenburg@paulusmavo.nl

Dhr. R. Aboumalih
Economie / Economie & Ondernemen
r.aboumalih@paulusmavo.nl

Mevr. C. van Aken
Geschiedenis
c.vanaken@paulusmavo.nl

Mevr. J. Amma
Economie / Economie & Ondernemen
j.amma@paulusmavo.nl

Mevr. M. Bak
Administratie

Dhr. P. Bakker
Conciërge

Dhr. G.P. den Bandt
NaSK / NaSk1
g.denbandt@paulusmavo.nl

Dhr. M. Bonkenburg
Leerlingbegeleider / Trainer
m.bonkenburg@paulusmavo.nl

Dhr. L. Boonstra
ICT-beheer

Mevr. M. Bouma
Zorgcoördinator / Orthopedagoge
m.bouma@paulusmavo.nl

Dhr. R. van den Burg
ICT

Dhr. G. Dabaghi
Onderhoudsmedewerker / Conciërge

Mevr. I. Davids
Schooladministratie

Mevr. L. Dekker
Kantinebeheerder

Dhr. J. van Die
Conciërge

Mevr. K. Duinmeijer
Aardrijkskunde
k.duinmeijer@paulusmavo.nl

Mevr. H. Eryilmaz
Economie / Economie & Ondernemen
h.eryilmaz@paulusmavo.nl

Dhr. J. van Gennip
Wiskunde
j.vangennip@paulusmavo.nl

Mevr. M. Gringhuis
Nederlands / Buitenschoolse activiteiten
m.gringhuis@paulusmavo.nl

Dhr. Q. van den Heuvel
Conciërge

Mevr. A.M. Hoogakker
Conciërge

Mevr. P. van Hooijdonk
Stage- en leerlingbegeleider / trainer
p.vanhooijdonk@paulusmavo.nl

Mevr. M.M. Hordijk
Nederlands
m.hordijk@paulusmavo.nl

Mevr. B. van Hoven
Engels
b.vanhoven@paulusmavo.nl

Dhr. J.M.C. Janmaat
Lichamelijke Opvoeding
j.janmaat@paulusmavo.nl

Mevr. F.J. de Jong
Wiskunde
f.dejong@paulusmavo.nl

Mevr. L. Kroon
Drama / Sova – trainer / Leerlingcoördinator
l.kroon@paulusmavo.nl

Mevr. M. van der Kuijl
Economie
m.vanderkuijl@paulusmavo.nl

Dhr. H. van Laar
Lichamelijke Opvoeding / Fitness
h.vanlaar@paulusmavo.nl

Mevr. A. Langelaan
Duits / Leerlingcoördinator
a.langelaan@paulusmavo.nl

Mevr. M.J. de Meijere
Teamleider klas 2
m.demeijere@paulusmavo.nl

Dhr. H. Meinders
Plv directeur
h.meinders@paulusmavo.nl

Mevr. Y. Mougeole
Lichamelijke Opvoeding
y.mougeole@paulusmavo.nl

Dhr. S. Noortman
Directeur
s.noortman@paulusmavo.nl

Mevr. R.T. van Offeren
Tekenen / CKV
i.vanofferen-spook@paulusmavo.nl

Dhr. A. Oulad Ali
Wiskunde
a.ouladali@paulusmavo.nl

Mevr. H. Peters-Roseboom
Orthopedagoge
h.peters-roseboom@paulusmavo.nl

Dhr. P. Pos
Biologie / Verzorging
p.pos@paulusmavo.nl

Dhr. J. van Ravensberg
Conciërge

Dhr. G. Rocourt
Maatschappijleer
g.rocourt@paulusmavo.nl

Mevr. J. de Rooij
Engels
j.derooij@paulusmavo.nl

Mevr. A. de Rover
Nederlands / Biologie / Dyslexiecoach
a.derover@paulusmavo.nl

Dhr. S. Schoon
ICT / Roostermaker

Mevr. A. Schuurmans
Leerlingcoördinator / Coördinator boekenfonds- leerstoornissen / Maatschappelijke stage
a.schuurmans2@paulusmavo.nl

Mevr. J. Sewalt
Onderwijsassistent

Mevr. E.L. Snel
Nederlands / Orthopedagoge
e.snel@paulusmavo.nl

Dhr. I. Spilker
Magister Applicatiebeheerder

Dhr. N. Stoof
Nederlands
n.stoof@paulusmavo.nl

Dhr. F.A.G. Tan
Conciërge

Mevr. J. van Tiel
Teamleider klas 1 / Zorg
j.vantiel@paulusmavo.nl

Dhr. J. Tromp
Economie / Decaan
j.tromp@paulusmavo.nl

Dhr. P.H. Twisk
NaSk 1-2 / Wiskunde / Examensecretaris
p.twisk@paulusmavo.nl

Mevr. C. Veenhof-Asselbergs
Schoolpsycholoog
c.veenhof-asselbergs@paulusmavo.nl

Mevr. M. Verwoort
Wiskunde
m.verwoort@paulusmavo.nl

Mevr. E. Vlaar
Engels / Vertrouwenspersoon / Docenten coach
l.vlaar@paulusmavo.nl

Mevr. S. Voet
Biologie / Verzorging
s.voet@paulusmavo.nl

Mevr. N. Voogt
CKV
n.voogt@paulusmavo.nl

Dhr. J. Vreeburg
Roostermaker / Examen digitaal

Dhr. J. Vroom
Economie / Economie & Ondernemen
j.vroom@paulusmavo.nl

Dhr. J. van der Wal
Teamleider klas 3 & 4
j.vanderwal@paulusmavo.nl

Mevr. M.A.E. Wierenga
Engels
m.wierenga@paulusmavo.nl

Dhr. B. Witteman
Informatica
b.witteman@paulusmavo.nl

Mevr. A. Yilmaz
Leerling – en Stagebegeleider
a.yilmaz@paulusmavo.nl

Mevr. C. Zwirs
Aardrijkskunde / Rekenen
c.zwirs@paulusmavo.nl

Heeft u een vraag aan een leerlingencoordinator? Mail dan: coordinatoren@paulusmavo.nl
Heeft u een vraag over de iPad of magister? Mail dan: ict@paulusmavo.nl

De paulus medewerkers zijn in principe altijd bereikbaar op de schooldagen van 08.15 uur tot ± 16.15 uur. In de meeste gevallen zal de administratie uw telefoontje verwerken en zij geven uw bericht door aan de betrokken docent of mentor. U wordt dan dezelfde dag teruggebeld.

MR leden

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van een school is een wettelijk vastgesteld orgaan dat met de directie samenwerkt, ongeveer zoals een Ondernemingsraad bij een bedrijf. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, vernieuwd per 1 januari 2007) regelt de samenwerking op de scholen en benoemt de bevoegdheden. Alle regels hiervoor zijn voor elke school vastgelegd in een reglement.

Heeft u een vraag dat een grotere groep personeelsleden, ouders of kinderen aangaat, dan kunt u dit melden bij de MR. Uw vraag wordt dan meegenomen in de vergaderingen van de MR en in het overleg met de directie.

Algemeen e-mailadres: mr@paulusmavo.nl

De MR leden zijn:

Schoolmedewerkers:

  • Mevr. J. de Rooij (secretaris)
  • Mevr. L. Kroon
  • Mevr. C. Veenhof – Asselbergs
  • Dhr. N. Stoof

Ouders:

  • Dhr. P. Priester
  • Vacature

Leerlingen:

  • Vacature

Veilig, sportief, vriendelijk en consequent

Samenwerking met ouders/verzorgers

Per schooljaar worden er klankbordgroepen van ouders geformeerd die met de schoolleiding zullen meepraten over thema’s binnen het betreffende leerjaar. Tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar krijgen ouders meer informatie. Ten aanzien van formele inspraak in het beleid van de school maakt een oudergeleding deel uit van de medezeggenschapsraad van de school.

Ons schoolbestuur

Dunamare

De Paulus Mavo vmbo behoort tot de Dunamare Onderwijsgroep. Met vele andere scholen voor voortgezet onderwijs maken wij deel uit van dit schoolbestuur in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep, en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.