Paulus Mavo vmbo

De organisatie

Paulus Mavo vmbo

Personeel

Het managementteam heeft de taken onderling verdeeld. De directieleden houden zich bezig met de grote lijnen en zijn regelmatig de school uit voor allerlei vergaderingen. Aandachtspunten liggen met name bij het onderwijs in algemene zin, personeel, financiën, onderhoud van het gebouw, contacten met de ouderraad en medezeggenschapsraad en met professionalisering. De dagelijkse gang van zaken ligt bij de teamleiders. Zij zijn de leidinggevenden van de docenten en verantwoordelijk voor de gang van zaken in de leerjaren.

Alle medewerkers

Dhr. J. Aardenburg
Geschiedenis / Aardrijkskunde

Dhr. R. Aboumalih
Economie / Economie & Ondernemen

Mevr. C. van Aken
Geschiedenis

Mevr. M. Bak
Administratie

Dhr. P. Bakker
Conciërge

Dhr. G.P. den Bandt
NaSK / NaSk1

Mevr. C. de Boer
Aardrijkskunde / Rekenen

Dhr. M. Bonkenburg
Leerlingbegeleider / Trainer

Dhr. L. Boonstra
ICT-beheer

Mevr. M. Bouma
Zorgcoördinator / Orthopedagoge

Mevr. C. Brouns
Wiskunde / Rekenen

Dhr. R. van den Burg
Informatica

Dhr. G. Dabaghi
Onderhoudsmedewerker / Conciërge

Mevr. I. Davids
Schooladministratie

Mevr. L. Dekker
Kantinebeheerder

Mevr. A. Delis
Biologie / Verzorging

Dhr. J. van Die
Conciërge

Dhr. H. van Dijk † 26-02-2018
Decaan / Nederlands / Vertrouwenspersoon

Mevr. K. Duinmeijer
Aardrijkskunde

Dhr. J. van Gennip
Wiskunde

Mevr. M. Gringhuis
Nederlands / Buitenschoolse activiteiten

Dhr. Q. van den Heuvel
Conciërge

Dhr. J. den Hollander
Economie

Mevr. A.M. Hoogakker
Conciërge

Mevr. L. Hoogervorst
Tekenen / CKV

Mevr. P. van Hooydonk
Stage- en leerlingbegeleider / trainer

Mevr. M.M. Hordijk
Nederlands

Mevr. B. van Hoven
Engels

Dhr. J.M.C. Janmaat
Lichamelijke Opvoeding

Mevr. A.J. Koning
Biologie

Mevr. L. Kroon
Drama / Sova – trainer

Mevr. M. van der Kuijl
Economie

Dhr. H. van Laar
Lichamelijke Opvoeding / Fitness

Mevr. A. Langelaan
Duits

Mevr. M.J. de Meijere
Nederlands / teamleider klas 2

Mevr. Y. Mougeole
Lichamelijke Opvoeding

Mevr. R.T. van Offeren
Tekenen / CKV

Dhr. A. Oulad Ali
Wiskunde

Mevr. H. Peters-Roseboom
Lichamelijke Opvoeding / Orthopedagoge

Dhr. J. van Ravensberg
Conciërge

Mevr. J. de Rooij
Engels

Mevr. A. de Rover
Nederlands / Biologie / Dyslexiecoach

Mevr. S. Said
Economie & Ondernemen

Mevr. A. van Schie
Coördinator bovenbouw

Dhr. S. Schoon
ICT / Roostermaker

Mevr. A. Schuurmans
Coördinator onderbouw / Coördinator boekenfonds- leerstoornissen / Maatschappelijke stage

Mevr. J. Sewalt
Onderwijsassistent

Mevr. E.L. Snel
Orthopedagoge

Mevr. M. Snoeks
Nederlands

Dhr. I. Spilker
Magister Applicatiebeheerder

Dhr. N. Stoof
Nederlands

Dhr. F.A.G. Tan
Conciërge

Mevr. J. van Tiel
Teamleider klas 1 / Zorg

Dhr. J. Tromp
Economie / Decaan

Dhr. P.H. Twisk
NaSk 1-2 / Wiskunde / Examensecretaris

Mevr. C. Veenhof-Asselbergs
Schoolpsycholoog

Mevr. M. Verwoort
Wiskunde

Mevr. E. Vlaar
Engels / Vertrouwenspersoon / Docenten coach

Dhr. J. Vreeburg
Wiskunde / Examen digitaal / roostermaker

Dhr. J. van der Wal
Teamleider klas 3 & 4

Mevr. M.A.E. Wierenga
Engels

Dhr. B. Witteman
Informatica

Mevr. A. Yilmaz
Leerling – en Stagebegeleider

De paulus medewerkers zijn in principe altijd bereikbaar op de schooldagen van 08.15 uur tot ± 16.15 uur. In de meeste gevallen zal de administratie uw telefoontje verwerken en zij geven uw bericht door aan de betrokken docent of mentor. U wordt dan dezelfde dag teruggebeld.

MR leden

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van een school is een wettelijk vastgesteld orgaan dat met de directie samenwerkt, ongeveer zoals een Ondernemingsraad bij een bedrijf. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, vernieuwd per 1 januari 2007) regelt de samenwerking op de scholen en benoemt de bevoegdheden. Alle regels hiervoor zijn voor elke school vastgelegd in een reglement.

Heeft u een vraag dat een grotere groep personeelsleden, ouders of kinderen aangaat, dan kunt u dit melden bij de MR. Uw vraag wordt dan meegenomen in de vergaderingen van de MR en in het overleg met de directie.

Algemeen e-mailadres: mr@paulusmavo.nl

De MR leden zijn:

Schoolmedewerkers:

  • Mevr. J. de Rooij (secretaris)
  • Mevr. L. Kroon
  • Mevr. M. Snoeks
  • Dhr. N. Stoof

Ouders:

  • Dhr. M. Mantel
  • Mevr. A. Bozova
  • Dhr. P. Priester

Leerlingen:

  • Vacature

Veilig, sportief, vriendelijk en consequent

Samenwerking met ouders/verzorgers

Ouderraad (OR)

Zowel voor leerlingen als medewerkers is het werken en leren met elkaar een uitdaging. Daarom zijn wij ook met elkaar trots op de school en willen dat zo houden. Daarover praten wij ook zeer regelmatig met de ouders of verzorgers in de Paulus ouderraad. We kunnen immers veel van elkaar leren en veel voor elkaar betekenen. We willen samen blijven werken aan de toekomst van onze kinderen/leerlingen.

De ouderraad helpt op vele verschillende manieren de schoolmedewerkers en de leerlingen. Zij vergaderen regelmatig over vele verschillende onderwerpen en volgen vanzelfsprekend alles op onze school.

Als u met één van de ouders van gedachten wilt wisselen, dan kunt u contact met de schooladministratie opnemen. Zij geven u dan de namen van de contactouders door.

Ons schoolbestuur

Dunamare

De Paulus Mavo vmbo behoort tot de Dunamare Onderwijsgroep. Met vele andere scholen voor voortgezet onderwijs maken wij deel uit van dit schoolbestuur in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep, en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.