Nieuws

Blijf op de hoogte!

Haarlem, 22 april 2020

Extra studiedagen

Donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei hebben we ingepland om docenten bij te scholen in het online lesgeven en om met elkaar na te denken om het schoolprogramma voor de maand juni vorm te geven. Dat betekent dat maandag 11 mei de online lessen weer starten voor de leerlingen van klas 1 tot en met 3. Zij starten op maandag 11 mei met een online mentor les om 8.30u. Dit gaat de roostermaker nog aanmaken in magister.
 


Haarlem, 20 maart 2020

Veel gestelde vragen omtrent Corona maatregelen

Klik hier voor antwoorden op veel gestelde vragen aan de Paulus mavo omtrent Corona maatregelen

 


Haarlem, 15 maart 2020

Coronavirus update

Maandag 16 maart zijn er geen lessen op de Paulus Mavo.

Het College van Bestuur heeft besloten om morgen 16 maart 2020 op alle Dunamare scholen geen onderwijs aan te bieden. Dit geeft onze medewerkers de gelegenheid om het onderwijs de komende weken anders te organiseren, met daarbij speciale aandacht voor eindexamenkandidaten. We nemen dit besluit in afwachting van landelijke besluitvorming en/of advisering. We verwachten maandag 16 maart voor 15 uur te communiceren wat de besluitvorming voor de Dunamare scholen de komende twee weken betekent. Zie ook de berichtgeving op de website van Dunamare.

Leerlingen en ouders van de Paulus Mavo worden geïnformeerd via Magister. Voor morgen geldt dat de leerlingen volgens een rooster hun boeken uit hun kluisjes kunnen komen halen. Zie daarvoor ook Magister.

 


Haarlem, 31 oktober 2019

Presentaties informatieavond over het Spaarne College 28 oktober

Presentatie het Spaarne College 28 oktober

Presentatie Voorlopige Profielkeuze Leerjaar 2 2019-2020

Profielen Spaarne College – Versie 1


Haarlem, 15 oktober 2019

Presentatie informatieavond over het Spaarne College 14 oktober

Klik hier voor de presentatie


Haarlem, 12 maart 2019

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord

Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is verheugd te kunnen melden dat afgelopen vrijdag de medezeggenschapsraden van de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College een positief advies hebben gegeven op het voorgenomen besluit om de krachten van de drie vmbo-scholen in Haarlem-Noord te bundelen.

Een en ander betekent dat de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College één sterke vmbo-school worden met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de theoretische/gemengde leerweg. De hoofvestiging komt in het schoolgebouw aan het Badmintonpad (nu Sterren College). Daarnaast wordt een kleinschalige nevenvestiging gevestigd op een nader te bepalen locatie in Haarlem-Noord.

De komende periode gaan de schoolteams in nauwe samenwerking met de DMR-en het proces verder vormgeven. Ook leerlingenraden en ouders worden betrokken. Het doel is om met de nieuwe vmbo-school op 1 augustus 2020 te starten.

Waarom?
Een aantal samenhangende ontwikkelingen vanuit de scholen, het bestuur van Dunamare Onderwijsgroep en de overheid creëert de noodzaak en het momentum om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod op de vmbo-scholen in Haarlem-Noord te verbeteren en helder te positioneren. Zo is er op een aantal scholen een gebrek aan keuze uit de beroepsgerichte profielen, er is een tekort aan plekken voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die zich (tussentijds) aanmelden. Ook kunnen niet alle leerlingen met een vmbo-basisadvies terecht op een school met een sterke zorgstructuur en is er ruimtetekort op onder meer de Paulus Mavo vmbo.

Het beste samengebracht
De nieuwe school is een vmbo-school waarin het beste van de drie scholen bij elkaar wordt gebracht. Zo zal de huidige sterke ondersteuningsstructuur van de Paulus Mavo vmbo en van de Daaf Gelukschool leidend zijn bij de inrichting van de nieuwe ondersteuningsstructuur. De kennis en het (beroepsgerichte) vakmanschap op het Sterren College wordt leidend op het gebied van de beroepsgerichte vakken. Daarnaast biedt het Sterren College een brede keuze beroepsprofielen in een prachtig nieuw gebouw met goed geoutilleerde praktijklokalen voor het vmbo. Door de kennis, kwaliteiten en prachtige onderwijsresultaten van de drie scholen te behouden én te bundelen ontstaat er één krachtige nieuwe vmbo-school, met goed onderwijs, veel keuzemogelijkheden en een sterke ondersteuningsstructuur.

Onderwijs op maat en meer ruimte voor ondersteuning
Leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool kunnen straks in de bovenbouw uit meer beroepsprofielen kiezen dan alleen Economie en Ondernemen omdat het Sterren College al ruimte biedt aan vijf beroepsprofielen: Bouwen, Wonen en Interieur; Groen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; Economie en Ondernemen; Zorg en Welzijn. De mogelijkheden voor het invoeren van een beroepsprofiel Dienstverlening en Producten worden onderzocht. Daarnaast is het gebouw aan het Badmintonpad van alle faciliteiten voorzien en leent het gebouw zich bij uitstek voor kleinschaligheid die zo kenmerkend is voor de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool. Door een verbouwing van het schoolgebouw aankomend schooljaar wordt dit zelfs nog verder versterkt. Door het ruimere aanbod aan beroepsgerichte programma’s, de goede ondersteuning en een grote hoeveelheid keuzevakken is het bovendien voor de leerlingen mogelijk om een groot deel van hun opleiding zelf samen te stellen, passend bij hun interesses en talenten.


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Code: 104

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Code: 104