Nieuws

Blijf op de hoogte!

Haarlem, 1 maart 2018

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,

Deze voorjaarsvakantie hebben wij met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van dhr. Van Dijk. Hij was al vele jaren verbonden aan de Paulus Mavo en verzorgde naast zijn lessen Nederlands het decanaat voor de bovenbouw. De laatste maanden was hij verminderd inzetbaar vanwege beperkingen in zijn energie. Echter, de laatste weken leek zijn herstel zich positief te ontwikkelen en waren we juist in gesprek over een uitbreiding van werkzaamheden. Afgelopen zondag was hij 64 jaar geworden.

Meerdere generaties leerlingen en ouders zullen hem herinneren als een betrokken docent die met humor en wijze raad voor iedereen klaar stond. We zijn dankbaar voor de tijd die we met hem hebben doorgebracht en zullen hem in alle opzichten missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en zijn vriendenkring heel veel sterkte toe.

Maandag 5 maart
Maandag 5 maart is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur een inloop in de spreekkamer naast de administratie voor oud leerlingen, oud collega’s en ouders.

Dinsdag 6 maart
Omdat er op maandag 5 maart een studiedag gepland staat en alle leerlingen dan vrij zijn, starten we dinsdag 6 maart met een aangepast rooster. De leerlingen beginnen die dag met een mentorles. Magister is leidend voor het rooster, zoals u dat van ons gewend bent. Aan de hand van een door het zorgteam opgestelde handreiking bespreekt de mentor deze gebeurtenis met de klas. Omdat de impact van dit bericht per leerjaar, klas en leerling zal verschillen, zal de begeleiding zoveel mogelijk afgestemd worden op datgene wat er nodig is.

De gebruikelijke route qua communicatie blijft van kracht; indien u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter is de mentor uw eerste aanspreekpunt. De mentoren kunnen rekenen op uitgebreide ondersteuning vanuit de schoolorganisatie.

Na dit lesuur zullen de lessen zoveel mogelijk via het reguliere rooster voortgezet worden.

Woensdag 7 maart en verder
Vanaf woensdag 7 maart wordt zoveel als mogelijk uitvoering gegeven aan de geplande lessen, de proefwerken/toetsen en activiteiten, maar ook hier geldt dat wanneer dat voor een klas of individuele leerling niet mogelijk blijkt te zijn, er aanpassingen zullen worden gedaan. Om dat goed in te schatten hebben we elkaar nodig. Schroomt u dus niet om contact te zoeken met de mentor.

Informatie over plechtigheid
De condoleance vindt plaats op woensdag 7 maart van 19.00 tot 19.45 uur bij Monuta aan de Kloppersingel 7 in Haarlem.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 9 maart bij begraafplaats en crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Aanwezig om 11.45 uur en de plechtigheid begint om 12.00 uur.

Beide momenten zijn in overleg met de familie toegankelijk voor alle belangstellenden. Omdat we vanuit de schoolorganisatie iedereen in de gelegenheid willen stellen de uitvaart bij te wonen, zal het lesrooster hierop afgestemd worden. Dit betekent dat er geen lessen meer worden ingepland op vrijdag 9 maart na het derde lesuur.

Wij gaan ervan uit dat wanneer uw zoon of dochter de plechtigheid bezoekt, u in staat bent om zelf voor vervoer en de verdere begeleiding te zorgen.

Tot slot
We hebben ons voorgenomen om zo zorgvuldig mogelijk te communiceren en te handelen. Echter, daar hebben we u bij nodig. Mocht u iets missen in de berichtgeving, of van mening zijn dat we iets over het hoofd zien, aarzel dan niet om contact te zoeken met de schoolleiding.

Namens het team van de Paulus Mavo vmbo wens ik iedereen heel veel sterkte.

Sander Noortman
Directeur

Samenwerking Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool: Krachten gebundeld voor nog beter onderwijs

Om het beste onderwijs en ondersteuning te blijven geven, voor nu en in de toekomst, gaan het Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool de krachten bundelen. Vanaf schooljaar 2019-2020 verhuizen de leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners van de Paulus Mavo vmbo en Daaf Gelukschool naar het gebouw van het Sterren College aan het Badmintonpad. Om zodoende de sterkste punten van de drie scholen op het gebied van onderwijskwaliteit, ondersteuning, aanbod aan vakken te kunnen combineren.

Het streven is om in schooljaar 2019-2020 te starten in het nieuwe schoolgebouw. Voor de leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool wordt een herkenbare thuisbasis in het schoolgebouw gecreëerd waar de meeste vakken gevolgd gaan worden. Na een zorgvuldige voorbereiding zal deze samenwerking geleidelijk leiden tot één vmboschool met een sterke mavo, tl/gl en breed beroepsgerichte vmbo. En met kleinschalige ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

Er zal op de Daaf Gelukschool en de Paulus Mavo vmbo een kleine groep leerlingen zijn waarvoor de overstap naar het Badmintonpad wellicht te groot is. Daar houden we rekening mee, want speciaal voor deze leerlingen zal een kleinschalige voorziening in het gebouw aan de Albert Verweijlaan worden gerealiseerd.

Extra keuzemogelijkheden
Met de samenwerking tussen de drie scholen in Haarlem Noord in één schoolgebouw zal de mavo-opleiding verder worden versterkt met goede doorstroommogelijkheden naar de havo. En krijgen vmbo basis- en kaderleerlingen meer keuzes en mogelijkheden aangeboden die aansluiten bij hun motivatie en interesse. Bijvoorbeeld in de bovenbouw de keuze uit beroepsprofielen: Technische opleidingen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Groen. Daarmee kan de school nog beter aansluiten op de talenten, interesse en mogelijkheden van iedere unieke leerling.

Meer ruimte voor ondersteuning
Een andere belangrijke reden voor de samenwerking in één schoolgebouw is dat sommige scholen te vol zijn en niet alle leerlingen kunnen aannemen die ook extra ondersteuning nodig hebben. Tegelijk is er in het schoolgebouw aan het Badmintonpad voldoende ruimte en voldoet het aan alle wensen van deze tijd, juist ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe nu verder?
Het streven is om in schooljaar 2019-2020 met een herkenbare thuisbasis voor de drie scholen te starten in het nieuwe schoolgebouw aan het Badmintonpad. Op termijn zal de samenwerking leiden tot één vmboschool met een sterke mavo en breed beroepsgerichte vmbo. De schoolleiding van het Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool gaan samen met het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep de plannen nu eerst verder uitwerken met iedereen die hierbij betrokken is: de schoolteams en medezeggenschapraden en het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland.

Hieronder kunt u de presentatie bekijken die op dinsdag 6 februari door directeur Noortman is gegeven op de Paulus Mavo. In deze presentatie wordt er dieper ingegaan op de samenwerking tussen het Sterren College, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool.

Bekijk de presentatie

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!