Financiën

Wij beseffen dat ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen voor grote uitgaven komen te staan. Wij willen de vrijwillige ouderbijdragen m.b.t. de schoolfinanciën niet hoog laten oplopen. We proberen alle kosten zo laag en overzichtelijk mogelijk te houden (zie overzicht) en vragen een zgn. totaalbijdrage, waarmee in principe alle (on)kosten voor één schooljaar zijn betaald. In onze totaalbijdrage zijn opgenomen:

Leerjaar:

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Activiteiten
Introductie-activiteiten € 20,00 € 20,00 € 05,00
Afsluiting schooljaar € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00
December-activiteiten € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00
Schooluitje € 35,00 € 35,00 € 35,00
Sport oriëntatie klas 4 € 25,00
Speciale Voorlichting / Schoolmarkten € 15,00 € 15,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten
Voorjaar-, najaar- en klassenfeesten € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00
Speciale voorzieningen
Speciale softwarelicenties € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

Teken- en schildermaterialen, werkstukken en

verslagen, CITO/VAS testen, meivakantielessen.

€ 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Schoolfoto’s € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Thema-, voorlichting- en ouderavonden € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Solidariteitsbijdrage € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
TOTAAL
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200

De schoolnota (€ 200) voor het schooljaar 2018 – 2019 wordt dit jaar via SCHOOLLOKET geïnd. U heeft
daardoor zelf het overzicht van alle betalingen, die van uw rekening worden afgeschreven.

Schoolboeken:
De gratis schoolboeken en de werkboeken worden in de eerste schoolweek uitgereikt.