Brugklas-informatie

Schooljaar 2019-2020

Welkom nieuwe brugklasleerlingen!

Jullie zijn officieel ingeschreven op de Paulus Mavo vmbo.
Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor de kennismakingsdag.

Naut Admiraal
Desley Aelbers
Emal Akhtar
Rens Allnach
Yazan Almansour
Floris Bakker
Bjorn Bakker
Floortje Beelen
Polle Belt
Marlon Biesbrouck
Bram van den Bos
Louiza Boukhizou
Anna-Fleur Bouwman
Gerard van Broekhuijsen
Jane Coesel
Jesse Coolen
Constantijn Dacz
Yf Dekker
Maroua El Moussaoui
Sam Goedhart
Jay Griekspoor
Mathijs Groen
Jenz de Haan
Alessia Hilbrands
Jaimy Hoogendam
Taylor Jonkman
Luwe Kamminga
Frederieke Kenter
Juul Klein Lebbink
Teun Kloosterman
Elaine Knill
Tom van de Kraats
Kaj van der Kruijf
Angel Lin
Sam Louman
Maud Metten
Naut Miedema
Joost Moesbergen
Kian van Musscher
Sixten Neijndorff
Malou Olivier
Ziggy Oudemast
Ioannis Papoutsakis
Valentijn van der Plas
Lucas Ploeger
Yade Pompier
Febe Prins
Baukje Puttiger
Danilo Ravesteijn
Dylana de Ruyter
Seppe van Schie
Eva Schild
Bram Schuurmans
Steef Smit
Michael Snikkenburg
Bastiaan Steijger
Luuk Terol
Lynn van der Veer
Sep Verhagen
Laurens Vermeulen
Tommy Vermin
Joy Verwaal
Sam de Vries
Jerely van der Waals
Marin van Wageningen
Lukas Waterland
Pieter van Wees
Nevaeh Wijnhard
Luuk Willemse
Jesse Zuidervaart
Joris Zuurveen
Auke Zwart
+ 2 anoniem
o

Welke vakken krijg je:

Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Informatica, Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken. Daarnaast krijg je keuze werktijduren. Deze uren kunnen bestaan uit: mentorlessen, bijlessen, extra trainingslessen voor reken- en taalvaardigheid, huiswerkbegeleiding, fitnesstraining, enzovoorts.

Wat heb je nodig:

 • iPad; Via een overeenkomst met school krijg je een iPad.
 • Boeken; die ontvang je via school (Boekenfonds)
 • Boekentas, schrijfgerei, etc. Dat hoor je allemaal bij je te hebben als je bij ons op school komt.

Wat doet je mentor:

Iedere klas heeft een eigen mentor. Dus dat geldt ook in de eerste klas. De mentor speelt een belangrijke rol. Hij/zij heeft regelmatig contact met jou en jouw ouders en leert jou zo goed kennen. Daardoor kan hij/zij jou goed begeleiden. Daarnaast is er iedere week een zgn. mentoruur ingeroosterd in het lesrooster.

Hoe werken we:

Je bent op verschillende manieren met de lesstof bezig:

 • luisteren naar instructies
 • zelfstandig werken met hulp van de docent
 • samenwerken met klasgenoten
 • projecten doen
 • binnen en buiten de school iets onderzoeken

Begeleiding en leerhulp:

Iedereen kan soms wel een beetje extra hulp gebruiken.

 • In de lessen probeert de docent je zoveel mogelijk te helpen.
 • Onder andere tijdens de mentoruen krijg je veel steun van je mentor door te leren hoe je iets aanpakt, maar ook hoe je goed met elkaar om kunt gaan. Van de mentor krijg je veel uren les.
 • Tijdens de keuze werktijduren krijg je: extra ondersteuning – training – uitleg en oefenstof aangeboden.

Paulus activiteiten:

De Paulus mavo is een school waar je hard moet werken, maar er is ook tijd voor een heleboel andere dingen, zoals: kennismakingsdagen, schoolfeesten, excursies, bezoek musea, klassenuitjes, sporttoernooien, projecten, Sinterklaas – en Kerstfeest, schoolkamp, bioscoopbezoek.

Even kort voorstellen:

Wij zijn een kleine en overzichtelijke school waar:

 • er voor iedereen aandacht is
 • duidelijke regels zijn
 • je fouten mag maken
 • een goede sfeer heerst en we respectvol met elkaar omgaan
 • er plezier mag zijn en er tijd is voor leuke dingen
 • je al snel alle docenten leert kennen
 • je in kleine groepen (17 – 18 leerlingen) les krijgt
Rapportage

Informatie naar de ouders

Twee keer per jaar krijg je een rapport met cijfers, twee keer per jaar is er een rapportgesprek met jou en je ouders / verzorgers. Alle ouders/verzorgers worden d.m.v. volgkaarten regelmatig geïnformeerd over de studievoortgang.

De mentor heeft – indien noodzakelijk – regelmatig telefonisch contact met je ouders / verzorgers, belangrijke informatie staat in de nieuwsbrief, die iedere maand wordt uitgegeven.

LWOO (leerwegondersteuning):
Als je een advies hebt voor vmbo met LWOO betekent dat, dat je een diploma vmbo kunt halen, maar dat je daarvoor iets meer geholpen moet worden. Je komt in een kleinere klas waar je alle zorg krijgt die jij nodig hebt.

De Paulus kan een geschikte school voor jou zijn, als:

Je moeite hebt met één of meer vakken, je snel afgeleid, maar wel “van goede wil” bent, je erg gespannen bent bij toetsen, overhoringen, je niet goed weet hoe je het huiswerk moet leren en maken, je dyslectisch bent, je vaak ruzie hebt of gepest wordt door medeleerlingen, je bang bent om fouten te maken en geen hulp durft te vragen, je hoofd vol met zorgen zit over problemen thuis.

Als jouw prestaties, jouw plezier in school en jouw vertrouwen in jezelf minder zijn geworden dan kan de Paulus je helpen. Je zult merken, dat je niet de enige bent, die problemen heeft. Iedereen accepteert je zoals je bent en wij zullen samen met jou werken aan een oplossing, waardoor je weer met plezier en vertrouwen naar school kunt.

 Voor ouders / verzorgers

Voorlichtingsavonden

Om een goed beeld te kunnen verkrijgen van het LWOO in het algemeen en de Paulus Mavo vmbo zijn er speciale voorlichtingsavonden in de maand oktober. De verschillende schoolmedewerkers zullen de ouders / verzorgers nader informeren over deze vorm van onderwijs. Dezelfde avond krijgt u een rondleiding door ons schoolgebouw.

Uitgangspunten

Schoolregels

Uitgangspunten van de schoolregels zijn: rekening houden met elkaar, zorg dragen voor orde en netheid, respect tonen voor elkaar en zich houden aan gemaakte afspraken. Natuurlijk hebben we duidelijke afspraken over: te laat komen, absentie, het opvangen van leerlingen als er toch een les niet kan doorgaan, afspraken het huiswerk, het aantal proefwerken per dag, verwijdering uit de les, enzovoorts.

Veel hierover staan in ons leerlingenreglement, maar opnieuw zijn daar onze sleutelbegrippen in verwerkt:
Veilig, Sportief, Vriendelijk en Consequent.

Lestijden
Eerste lesuur: 08.30 – 09.15 uur
Tweede lesuur: 09.15 – 10.00 uur
Derde lesuur: 10.00 – 10.45 uur (klas 1 en 3)
10.30 – 11:15 uur (klas 2 en 4)
Pauze: 10.00 – 10.30 uur (klas 2 en 4)
10.45 – 11.15 uur (klas 1 en 3)
Vierde lesuur: 11.15 – 12.00 uur
Vijfde lesuur: 12.00 – 12.45 uur
Pauze: 12.45 – 13.15 uur (klas 2 en 4)
13:30 – 14:00 uur (klas 1 en 3)
Zesde lesuur: 12:45 – 13:30 uur (klas 1 en 3)
13.15 – 14.00 uur (klas 2 en 4)
Zevende lesuur: 14.00 – 14.45 uur
Achtste lesuur: 14.45 – 15.30 uur
Negende lesuur: 15.30 – 16.15 uur
 • Binnengymlessen voor bovenbouwleerlingen kunnen worden gegeven in de gymzaal van het Sterren College aan het Badmintonpad.
 • Buitengymlessen worden gegeven op de sportvelden van EDO aan het Mr. Jan Gerritszlaan.
Schoolvakanties

Vakanties in schooljaar 2019 – 2020 zijn:

Herfstvakantie
21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
17 februari t/m 21 februari

Meivakantie
donderdag 23 april t/m woensdag 6 mei

Zomervakantie
1 juli t/m 14 augustus

Let op, dit zijn vrije dagen:
2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag

Leerlingen

Docenten

Lokalen