Groep 8

Veilig, sportief, vriendelijk & consequent

Groep 8

Welkom groep 8 leerling!

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school. Het is natuurlijk belangrijk dat je een goede keus maakt voor een middelbare school. Kijk daarom eens rond op onze website.

Op de Paulus Mavo vmbo vinden wij het belangrijk dat we onze leerlingen een veilige plek kunnen bieden, waar we op een sportieve en vriendelijke manier met elkaar omgaan. Maar wel op basis van duidelijke regels die we consequent hanteren. Dat vatten we samen in onze vier sleutelwoorden: veilig, sportief, vriendelijk en consequent.

Wil je meer weten? Vraag dan onze schoolgids aan via info@paulusmavo.nl. Om een afspraak te maken voor een intake, bel dan 023-5270454 en vraag naar mevr. M. Bouma of mevr. C. Veenhof.

Veilig

Voel je veilig en thuis

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is best spannend. Daarom vinden we het heel belangrijk dat je je veilig en thuis voelt op onze school. De Paulus is een kleine school met ongeveer 300 leerlingen. In de klas heb je 16 klasgenoten, waardoor er voor iedereen voldoende aandacht van de docenten is. We proberen je zoveel mogelijk rust en regelmaat te bieden om je op je schoolwerk te kunnen concentreren.

Ook heb je een mentor, bij wie je voor al je vragen terecht kan. Voor leuke dingen, maar natuurlijk ook voor minder leuke zaken. Ook bespreek je met je mentor je cijfers en je gedrag in de klas. Iedere periode bedenken we samen doelen waar je aan wil werken. In de mentorles wordt aandacht besteed aan hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat. Ook zijn er trainingen in kleine groepjes om je te helpen om bijvoorbeeld meer voor jezelf op te komen of om te gaan met faalangst.

Sportief

3 uur per week gym

Op de Paulus hebben we veel aandacht voor sport. Zo krijg je 3 uur per week gym en hebben we ook één uur fitness in de week. Twee keer per jaar hebben we een sportdag en natuurlijk doen we mee aan allerlei sporttoernooien in Haarlem. In de herfst- en wintermaanden sporten we binnen in onze eigen gymzaal, in de lente en zomer sporten we buiten op het veld.

Sportief betekent ook dat we sportief met elkaar omgaan. We doen ons best om te geven en nemen. Soms werk je zelfstandig, maar er zijn momenten dat je opdrachten met een groepje doet en elkaar helpt als dat nodig is. Om dit te leren besteden we in onze lessen aandacht aan sociale vaardigheden en we hebben speciale trainingen om te leren voor jezelf op te komen.

Vriendelijk

Op de Paulus proberen we elkaar overal mee te helpen

Op de Paulus gaan we op een vriendelijke manier met elkaar om en we geven elkaar complimenten. We werken met een beloningssysteem, waarbij je een beloning krijgt als je bijvoorbeeld alle dagen op tijd op school bent geweest en je huiswerk in orde hebt gehad.
Op de Paulus proberen we elkaar overal mee te helpen. We proberen je zelfvertrouwen te vergroten, waardoor je in jezelf gaat geloven en mooie resultaten kan behalen. We helpen je met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen of structuur aanbrengen in je werk.

Consequent

Op een prettige manier met elkaar omgaan

k

Consequent zijn betekent dat we ons aan de regels houden en afspraken nakomen. Om op een prettige manier met elkaar om te gaan in een school is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn. Als je je aan de regels houdt, belonen we dat met een compliment en soms zelfs met een beloning.

Een deel van de dag zit je in een lokaal en volg je klassikale lessen, zoals Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Op andere momenten van de dag werk je juist in kleinere groepjes, achter een computer, met iPads, in een tekenlokaal of in gymzaal. Ook ga je wel eens met je klas op excursie. Daarnaast zijn er nog veel andere momenten zoals de pauzes, de leswisselingen, de mentorlessen, de huiswerkklas, de buitenschoolse activiteiten en de Pauluslessen.

|

Op de Paulus bieden we vmbo Theoretische Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg aan. In de onderbouw zitten de leerlingen van de theoretische en de kaderberoepsgerichte leerweg bij elkaar in de klas en vanaf klas 3 wordt het gesplitst. Voor de beroepsgerichte leerweg bieden wij economie en ondernemen aan.

A

De meeste leerlingen komen op de Paulus met een leerachterstand. Door aanpassingen in het rooster en extra taal- en rekenlessen proberen we de leerachterstanden weg te werken en ervoor te zorgen dat alle leerlingen in klas 4 het diploma kunnen halen. Dat lukt ons gelukkig erg goed!