Financiën

Wij beseffen dat ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen voor grote uitgaven komen te staan. Wij willen de vrijwillige ouderbijdragen m.b.t. de schoolfinanciën niet hoog laten oplopen. We proberen alle kosten zo laag en overzichtelijk mogelijk te houden (zie overzicht) en vragen een zgn. totaalbijdrage, waarmee in principe alle (on)kosten voor één schooljaar zijn betaald. In onze totaalbijdrage zijn opgenomen:

Totaalbijdrage

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

Leerjaar:

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Activiteiten € 126 ± ± ± ±
Introductie-activiteiten € 20,00 € 20,00 € 05,00
Afsluiting schooljaar € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00
December-activiteiten € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 08,00
Kleine excursies € 03,00 € 03,00
Projectweek € 10,00 € 10,00 € 10,00
Sportdagen € 04,00 € 04,00 € 04,00 € 02,00
Excursie-dag(en) € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00
Schooluitje € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00
PWN / NASK excursie € 18,00
Sport oriëntatie klas 4 € 22,00
Speciale Voorlichting / Schoolmarkten € 03,00 € 03,00 € 03,00 € 03,00
Sinterklaas-activiteit en kleine attentie € 05,00 € 05,00 € 05,00 € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten € 60
Voorjaar-, najaar- en klassenfeesten € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00
Kerstactiviteiten / Kerstgala € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00
Klassenafsluiting € 05,00 € 05,00 € 05,00 € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Speciale voorzieningen € 75
Speciale softwarelicenties € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00
Teken- en schildermaterialen, werkstukken en
verslagen, CITO/VAS testen, drama- en ckv
activiteiten, bioscoop-, theater-, museumbezoek,
muziekvoorstellingen, interscolaire activiteiten en
wedstrijden, privé-kopieën, vrije consumpties bij
huiswerkklas, zaterdag- en meivakantielessen.
€ 54,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Schoolfoto’s € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Thema-, voorlichting- en ouderavonden € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Solidariteitsbijdrage € 09,00 € 09,00 € 09,00 € 09,00
TOTAAL
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300

Leerjaar:

Klas 1

Activiteiten € 126 ±
Introductie-activiteiten € 20,00
Afsluiting schooljaar € 10,00
December-activiteiten € 10,00
Kleine excursies € 03,00
Projectweek € 10,00
Sportdagen € 04,00
Excursie-dag(en) € 25,00
Schooluitje € 36,00
PWN / NASK excursie
Sport oriëntatie klas 4
Speciale Voorlichting / Schoolmarkten € 03,00
Sinterklaas-activiteit en kleine attentie € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten € 60
Voorjaar-, najaar- en klassenfeesten € 25,00
Kerstactiviteiten / Kerstgala € 30,00
Klassenafsluiting € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Speciale voorzieningen € 75
Speciale softwarelicenties € 21,00
Teken- en schildermaterialen, werkstukken en
verslagen, CITO/VAS testen, drama- en ckv
activiteiten, bioscoop-, theater-, museumbezoek,
muziekvoorstellingen, interscolaire activiteiten en
wedstrijden, privé-kopieën, vrije consumpties bij
huiswerkklas, zaterdag- en meivakantielessen.
€ 54,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels € 10,00
Schoolfoto’s € 10,00
Thema-, voorlichting- en ouderavonden € 10,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Solidariteitsbijdrage € 09,00
TOTAAL

€ 300,00

Leerjaar:

Klas 2

Activiteiten € 126 ±
Introductie-activiteiten € 20,00
Afsluiting schooljaar € 10,00
December-activiteiten € 10,00
Kleine excursies € 03,00
Projectweek € 10,00
Sportdagen € 04,00
Excursie-dag(en) € 25,00
Schooluitje € 36,00
PWN / NASK excursie
Sport oriëntatie klas 4
Speciale Voorlichting / Schoolmarkten € 03,00
Sinterklaas-activiteit en kleine attentie € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten € 60
Voorjaar-, najaar- en klassenfeesten € 25,00
Kerstactiviteiten / Kerstgala € 30,00
Klassenafsluiting € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Speciale voorzieningen € 75
Speciale softwarelicenties € 21,00
Teken- en schildermaterialen, werkstukken en
verslagen, CITO/VAS testen, drama- en ckv
activiteiten, bioscoop-, theater-, museumbezoek,
muziekvoorstellingen, interscolaire activiteiten en
wedstrijden, privé-kopieën, vrije consumpties bij
huiswerkklas, zaterdag- en meivakantielessen.
€ 54,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels € 10,00
Schoolfoto’s € 10,00
Thema-, voorlichting- en ouderavonden € 10,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Solidariteitsbijdrage € 09,00
TOTAAL

€ 300,00

Leerjaar:

Klas 3

Activiteiten € 126 ±
Introductie-activiteiten € 05,00
Afsluiting schooljaar € 10,00
December-activiteiten € 10,00
Kleine excursies
Projectweek € 10,00
Sportdagen € 04,00
Excursie-dag(en) € 25,00
Schooluitje € 36,00
PWN / NASK excursie € 18,00
Sport oriëntatie klas 4
Speciale Voorlichting / Schoolmarkten € 03,00
Sinterklaas-activiteit en kleine attentie € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten € 60
Voorjaar-, najaar- en klassenfeesten € 25,00
Kerstactiviteiten / Kerstgala € 30,00
Klassenafsluiting € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Speciale voorzieningen € 75
Speciale softwarelicenties € 21,00
Teken- en schildermaterialen, werkstukken en
verslagen, CITO/VAS testen, drama- en ckv
activiteiten, bioscoop-, theater-, museumbezoek,
muziekvoorstellingen, interscolaire activiteiten en
wedstrijden, privé-kopieën, vrije consumpties bij
huiswerkklas, zaterdag- en meivakantielessen.
€ 54,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels € 10,00
Schoolfoto’s € 10,00
Thema-, voorlichting- en ouderavonden € 10,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Solidariteitsbijdrage € 09,00
TOTAAL

€ 300,00

Leerjaar:

Klas 4

Activiteiten € 126 ±
Introductie-activiteiten
Afsluiting schooljaar € 25,00
December-activiteiten € 08,00
Kleine excursies
Projectweek
Sportdagen € 02,00
Excursie-dag(en) € 25,00
Schooluitje € 36,00
PWN / NASK excursie
Sport oriëntatie klas 4 € 22,00
Speciale Voorlichting / Schoolmarkten € 03,00
Sinterklaas-activiteit en kleine attentie € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten € 60
Voorjaar-, najaar- en klassenfeesten € 25,00
Kerstactiviteiten / Kerstgala € 30,00
Klassenafsluiting € 05,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Speciale voorzieningen € 75
Speciale softwarelicenties € 21,00
Teken- en schildermaterialen, werkstukken en
verslagen, CITO/VAS testen, drama- en ckv
activiteiten, bioscoop-, theater-, museumbezoek,
muziekvoorstellingen, interscolaire activiteiten en
wedstrijden, privé-kopieën, vrije consumpties bij
huiswerkklas, zaterdag- en meivakantielessen.
€ 54,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels € 10,00
Schoolfoto’s € 10,00
Thema-, voorlichting- en ouderavonden € 10,00
Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Solidariteitsbijdrage € 09,00
TOTAAL

€ 300,00

De schoolnota (€ 300) voor het schooljaar 2017 – 2018 wordt dit jaar via SCHOOLLOKET geïnd. U heeft
daardoor zelf het overzicht van alle betalingen, die van uw rekening worden afgeschreven.

Schoolboeken:
De gratis schoolboeken en de werkboeken worden in de eerste schoolweek uitgereikt.