Aanmelden

Aanmeldingen schooljaar 2017-2018

Aanmelden schooljaar 2017-2018

Het aanmelden c.q. inschrijven voor LWOO vraagt veel tijd en zorg. Daarvoor maakt u een telefonische afspraak met mevr. M. Bouma of mevr. C. Veenhof.

Indien u informatie over de aanmelding wilt, kunt u op de link hiernaast klikken en een mail versturen.

Vanaf 1 oktober kunt u telefonisch een afspraak maken. Vanaf 1 november start de inschrijvingsprocedure. De Paulus heeft 85 leerplekken beschikbaar. Als zorgschool kunnen wij onze inschrijvingsprocedure sluiten als dit aantal is bereikt. Wij behoeven niet deel te nemen aan een lotingsprocedure.

Op onze school zijn wij altijd bereid een oriënterend gesprek met u aan te gaan. Wij spreken pas over een aanmelding wanneer alle vereiste gegevens t.b.v. LWOO compleet bij ons binnen zijn. Hieraan voorafgaand heeft er altijd een persoonlijk gesprek met u plaatsgevonden. De inschrijving is vervolgens compleet wanneer alle gegevens (vereiste gegevens t.b.v. LWOO, inschrijfformulieren en toewijzing LWOO/arrangement) bij ons binnen zijn.

Aantal plekken voor zij-instroom in schooljaar 2017-2018 op dit moment:
Leerjaar 1: geen plek
Leerjaar 2: geen plek
Leerjaar 3: geen plek
Leerjaar 4: geen plek